آخرین اخبار و اطلاعیه‌ها

با اطلاع می‌رسانیم پژوهشگران محترمی که مقاله آن‌ها در کنگره مورد پذیرش کمیته علمی قرار گرفته است،  پکیج کنفرانس شامل…

تمدید مهلت ارسال مقاله

با توجه به مکاتبات صورت گرفته با کمیته اجرایی کنگره به اطلاع می رسانیم مهلت تکمیل و ارسال مقالات تا…

جهت اطلاع نویسندگان محترم اعلام می گردد، امکان چاپ مقالات در مجلات پایگاه های تامسون رویترز و اسکوپوس مقدور می…

گواهینامه های کنفرانس به تعداد نویسندگان مقاله صادر می گردد (برای مثال اگر مقاله ای ۳ نویسنده داشته باشد ۳…

نویسندگان محترم برای ارسال درخواست داوری زودهنگام و نیز صدور گواهی موقت می بایست درخواست خود را از طریق فرم…

خدمت کلیه علاقه مندان به ثبت نام حضوری اعلام می گردد، پذیرش مقاله و یا ثبت نام در کنفرانس هیچ…

با توجه به آیین نامه کنفرانس، برای نویسندگان و پژوهشگران گرامی دو امکان ارسال تبیین گردیده است، علاوه بر ارسال…